Utbildning: Kreativa processen som motor för delaktighet

”Jag står här, jag försöker driva processen framåt, men alla går åt olika håll.” Att arbeta med samverkan och delaktighet är en utmaning. Radicle och Ahaaa Designstudio bjuder därför in till en heldagsutbildning där du får kunskap och verktyg för att bättre nyttja de kreativa processer du arbetar i.


Utbildningen ger dig förståelse för den kreativa processen (som inte alls behöver ha med konst och kultur att göra, utan är grunden för all form av utveckling) samt hur den organiseras och nyttjas för att bidra till delaktighet. Vi varvar teori och praktisk erfarenhet där du som deltagare får testa på olika metoder och verktyg. Under utbildningsdagen finns också utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.


Utbildare är Radicles Fanny Bergström Buller samt Pernilla Ankarberg, designer, processledare och en av författarna till boken "Att äga sin process". Båda med stor erfarenhet av att driva och stödja olika typer av kreativa processer med delaktighet i fokus.


När: 7 november kl. 8-17

Var: Sally Bazar Studio, Ånäsvägen 9

(nära Redbergsplatsen)

Pris: 1350 kr + moms (i priset ingår frukost, lunch och fika)

Anmälan görs senast den 27 oktober till Fanny eller Pernilla: fanny@radicle.se eller pernilla@attagasinprocess.se


#utbildning #delaktighet #samverkan #kreativprocess #ägasinprocess #metoder #verktyg #innovation114 views0 comments