Think inside the box!

Hur ofta hör vi inte att det är viktigt att tänka ”outside the box” när vi utvecklar något? Syftet med det är att tänka mer okonventionellt och hitta nya, gärna unika, idéer och lösningar. Att tänka lite galet.


Men enligt min erfarenhet blir just de idéer som mynnar ut ur en sådan utvecklingsprocess lite galna. Möjligen roliga i stunden, men levererar de ett bra resultat i slutändan? Leder de till de mål och effekter ni vill nå? Missförstå mig inte, att tänka galet kan gynna den kreativa höjden, men det bidrar inte i sig till bättre lösningar eller bra resultat.


Det gör det däremot att tänka ”inside the box”. Genom att tänka inuti boxen blir idéerna förankrade i verkliga behov och leder till att målsättningarna har en större chans att uppnås. Detta är vad vi lär våra uppdragsgivare likväl som våra studenter.


Så hur ser denna låda ut? Jo, botten av lådan symboliserar målgruppen, människorna. Vilka är dessa? Vilka är det vi vill få att förflytta sig från A till B? Vilka är de som vi vill få att tänka, känna, göra något? Vi behöver veta mer om vilka dessa är, hur deras behov och förutsättningar ser ut, för att kunna utveckla något som de kommer att uppleva/använda/interagera med på det sätt vi vill. Bästa sättet att lära känna målgruppen på är att träffas, ställa frågor och lyssna.


Sidorna av lådan symboliserar den förflyttning vi vill att målgruppen ska göra. Vad är syftet med det vi gör? Vad är målet? Vad är det för effekter vi vill nå? Var befinner sig målgruppen nu (A) och hur ser det ut dit vi vill ta dem (B). Detta sätter ramarna för vår kreativa process. Nu när vi vet för vem och varför kan vi sätta igång med idégenereringen. Denna sker mitt i lådan. Och förstå mig rätt, den kreativa höjden behöver inte bli lägre - det är ju bara att lyfta av locket! Men har inte de slutliga idéerna och lösningarna någon förankring i botten och lådans sidor så är det sällan en bra idé.


Skillnaden med att tänka inside the box istället för outside är att ni kommer åstadkomma idéer som är förankrade hos målgrupp och i det ni vill åstadkomma. När vi vet varför och för vem så blir hur:et enklare, bättre och mer kvalitativt!


Så kära läsare, ta vara på era resurser och er egen kreativa förmåga. Think inside the box och få bättre resultat! (Och fastnar ni eller behöver lite guidning så kommer vi gärna ut och hjälper till!)


Kör så det ryker!

Sanna


#creativity #utveckling #ideprocess #resurseffektivt #förankrat #kreativitet #thinkoutsidethebox #thinkinsidethebox #förflyttning #behovsförankrat

43 views0 comments