Radicle fikar med Sigmar!


Medskapande processer, designmetodik och Norrbotten. Radicle och metodbyrån Sigmar hänger samman på mer än ett sätt. Sista dagen innan min semester, på plats i staden jag växte upp i, Luleå, passade jag på att ta en morgonfika med Hanna Weinmar, Signe Lindgren och Sebastian Brännvall för att prata mer om det ämnet vi tycker är allra mest intressant, nämligen hållbar samhällsutveckling och deltagande förhållningssätt. 


Jag: Berätta om Sigmar! 


Hanna: Det som gör oss annorlunda mot andra kommunikationsbyråer och designbranschen i stort, är att vi jobbar med ett underifrånperspektiv när det kommer till att forma visuella saker, oavsett om det handlar om att ta fram koncept till en kommun, varumärkesarbete till ett företag eller en dialogprocess till en annan grupp av människor. För att skapa långsiktig och hållbar design så måste det komma från användaren själv.


Signe: Vi ställde oss frågan redan under vår utbildning, varför är inte användaren och kunden mer delaktig i processen? Det kanske blir dyrare inledningsvis, men det leder till en produkt som i slutändan kommer att hålla längre, då det inte är en idé som bara bubblat upp utan som är förankrad. Den blir mer ekonomiskt hållbar eftersom man inte kommer behöva göra nya grejer hela tiden. Det var därför vi började kika på metoder för att skapa detta.  


Sanna: Det låter som att ni är inne på detta med hållbar samhällsutveckling. Vad är era tankar kring det? 


Hanna: Beslutsfattare inom kommunen, de som har uppdraget att förvalta våra skattepengar, behöver ha en större prestigelöshet och ödmjukhet inför sina medborgare. De måste våga lyssna på dem. Modiga kommuner frågar först och satsar sen. Det är där det börjar.


Signe: Det behövs också ambassadörer och människor som vågar och tror på medskapande processer. Folk som är engagerade och kan nå ut till den breda massan. Vi behöver vara lyhörda inför de människor som faktiskt vill vara delaktiga. Allas tankar i det stora hela är ju enormt värdefullt.


Sebastian: Och det här med kommunikation och transparens. Får medborgarna veta vad som händer eller inte? Får de veta vad som sker i processen och vad kommunen beslutar? Viktigt är också att låta alla göra sin röst hörd. Ett storgruppsmöte passar inte alla. Därför är det viktigt att visa på andra metoder för att jobba med dessa frågor.


Sanna: Avslutningsvis, vad vill ni på Sigmar bidra med till samhället? 


Hanna: Att fler ser vikten av medskapande utveckling i sin verksamhet, vare sig det handlar om samsyn i organisationen eller delaktighet i medborgardialogen. 


Signe: Och vi vill inspirera fler unga att våga satsa på sin dröm, att köra på sin grej! [kolla in Sigmars arbete med detta på www.passionista.nu]


Tack för fikapausen Sigmar! 

Vill du veta mer om Sigmar? Kolla in deras hemsida: www.sigmar.se Och har du vägarna förbi Luleå och behöver en tillfällig arbetsplats så har de alltid ett skrivbord ledigt för den som vill - ett smart sätt vidga perspektiven för alla parter! 


Bloggande sommarhälsningar från Norrbotten, 

Sanna

#samhällsutveckling #process #medskapande #delaktighet #metodbyrå #fika #designprocess #dialogprocess


9 views0 comments

Recent Posts

See All