Om ägarskap


Det här med att äga saker är en viktig grej i vårt samhälle. De senaste årtionden har normen om att äga vuxit sig starkare. Vi vill ha makten om våra egna prylar och kunna putsa, slipa, krocka, slänga som vi vill. Vi äger och vi bestämmer. Mitt är mitt kommer aldrig mer igen. Om jag inte säljer det till den som blir ny ägare. Som får putsa, slipa, krocka, slänga bäst hen vill.


Under det senaste årtionden har det dock börjat blåsa en förändringens vind som gjort att ägarskap har fått ett förändrat uttryck. För allt vi äger behöver vi ju inte äga ensamma, vissa saker kan vi äga och förvalta tillsammans. Som exempelvis kunskap, klädbibliotek, bytardagar, nya typer av tillsammansboenden etc. Och det där är intressant. Särskilt när vi pratar äganden av samhällsprocesser.


På Radicle arbetar vi i processer som ringar in frågor som landsbygdsutveckling, medborgardialog, affärsutveckling, utbildning osv. Vi arbetar processorienterat och nästan alltid i sammanhang där det inte finns en enskild ägare av processen. Med andra ord inte en enskild aktör som kan putsa, slipa, krocka och slänga utan att ha tagit beslut tillsammans med flera andra. I varje fall inte om aktören önskar en långsiktig hållbarhet. Men visst är det komplext! För vem äger frågan om våra samhällsutmaningar? Är det den som ställer frågan? Den som tar sig an att försöka lösa den? Den som har pengar? Den som har engagemang? Vem har rätten att besluta vad som är rätt väg att gå? Och när har vi ställt nog med frågor och måste börja göra saker för att komma framåt?


Att kartlägga och förstå det kollektiva ägarskapet är kanske den viktigaste och mest grundläggande delen av en process. Det är här frågeställningen finslipas, alla aktörer synliggörs likväl som vilka drivkrafter som finns där bakom. Och om någon skulle fråga oss var någonstans vi gör störst nytta, så skulle vi sannolikt svara att det är just här. I de första skälvande andetagen av en process, där vi benar upp delarna för att förstå helheten och därmed också hur fördelningen av ägarskap ser ut och bör se ut. För att skapa långsiktig hållbarhet. 


#ägarskap #samhällsutveckling #process #hållbarhet


6 views0 comments

Recent Posts

See All