Behöver du träna din hjärna i att tänka kreativt?

Kreativitet.. Ordet klingar lätt för vissa. För andra blir det en rosakluddig abstraktion. Som vuxna individer har många av oss ändå svårt att verkligen ge oss hän kreativiteten och öppna upp för de möjligheter som finns där ute, om bara vår hjärna ville förmå sig.

Forskning har visat att barn, inte helt oväntat, har en stor förmåga att använda sin fantasi till att kreera nya, innovativa idéer. Inte helt oväntat går det också att mäta att vår kreativa förmåga minskar hos många av oss, ju äldre vi blir. I en studie på 1600 barn visade 98% av barnen genial förmåga till fantasi och kreativitet. Fem år sedan hade denna förmåga minskat och bestod endast hos 30% av barnen. Hos oss vuxna är det endast 2% som uppmäts vara så fantasirika och kreativa. Läs om studien här.

Vill du utveckla din förmåga att leda andra i kreativa processer?

Den 27 februari håller Radicle och Ahaaa Designstudio en heldagsutbildning med fokus på delaktighet och kreativitet i arbetsprocesser. Utbildningen är fullbokad för detta tillfälle, men nytt tillfälle ges den 22 mars på Arkipelagen i Mölndal och den 25 april på Visual Arena på Lindholmen. Och ja, håll ut! Snart kör vi utbildningen även utanför Göteborg - kanske hos er?

Trevlig helg!

5 views0 comments

Recent Posts

See All