Bloggtema: Radicle filosoferar


Att filosofera tycker vi är viktigt. Att djupsinnigt fundera och begrunda. Att problematisera det självklara. Att använda sig av tänkandet och reflektionen för att få mer kunskap om hur vi själva tänker. I blogginläggen under detta tema bjuder vi in dig till vårt filosofiska rum. Det kan vara högt och lågt, för någon självklarheter och för någon annan oklarheter. Om inte annat beskriver inläggen Radicle, vilka vi är och vad som formar oss.

Delta gärna i filosoferandet med din reflektion!

0 views0 comments

Recent Posts

See All