Dialogkonceptet som bygger innovationskultur

 
 
 
grafiska element-05.png

Invånare/

Medarbetare

Varje samhälle och organisation består av en mängd möjliga relationer. Med rätt facilitering är dessa relationer grunden för en stark innovationskultur. Hur kan vi bättre nyttja potentialen i den gemensamma kraften?

grafiska element-07.png

Ledarskapet

Innovationskultur kräver modig styrning. Innovationskultur bygger på ett ständigt pågående arbete. Vågar du?

grafiska element-04.png

Samhället

Dagens samhällsutmaningar kräver innovativa lösningar och gemensamma perspektiv. Nu bygger vi mötesplatser för framtiden! Klicka här för att läsa mer. 

 

Relation

Relationer är grunden för all utveckling. Fika for Change skapar en låg tröskel in i samtal mellan människor, bortanför roller och hierarkier.

Tillit

Tillit i samhällen och organisationer börjar i mötet mellan människor. I vårt arbete ser vi värdet av att hjälpa människor att sänka garden, att se till vad vi har gemensamt snarare än vad som särskiljer oss. ”Vad har vi gemensamt?” är första steget i Fika for Change.

Relation leder till innovation! När vi bygger vårt nätverk av relationer skapas förutsättningar för att idéer och initiativ ska växa. Fika for Change är verktyget som tar er dit.

Innovationskultur

 

Dialogkonceptet Fika for Change är utvecklat av Radicle. Företaget Radicle har lång erfarenhet av att arbeta med samverkan, delaktighet och innovationsprocesser. Med en bakgrund som projekt- och processledare har Radicles medarbetare stor erfarenhet av att ta ett helhetsansvar i utvecklingsarbeten liksom att facilitera samtal mellan människor med olika perspektiv.

 

Erfarenheter, aktuell forskning liksom ett noggrant prototyparbete ligger till grund för all utveckling inom
Fika for Change.

madebyradicle.png
 
Radicle
0702-198508
hello@radicle.se
Radicle
www.radicle.se
+46 (0) 702-198508
hello@radicle.se
  • Linkedin
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram