Logotyp fika png.png

Samtalsverktyg som bygger tillit och lärande i grupper och organisationer

 

Ditt behov

Teamet, projektuppstarten, styrelsemötet, organisationsförändringen, mötesplatsen, ledningsgruppen. Fika for Change och Retro for Change hjälper dig att bygga tillit och lärande mellan människor på ett effektivt sätt.

BESTÄLL

Beställ ditt paket direkt på hemsidan och inom 7 dagar har du materialet hos dig.

INSTRUKTIONER

Samtalsverktygen är självguidade och enkla att använda. För att du ska känna dig helt trygg får du givetvis alla instruktioner du behöver till din e-post.

90 minuter

Avsätt 60-90 minuter till ert samtal. Duka fram fika på bordet. Kör igång!

 
Illustration Fika.png

Samtalsverktyg

Fika for Change

Bygger tillit och känsla av tillhörighet i grupper om 2-5 personer. Med en låg tröskel in i samtalet får gruppen som möts lära känna varandra utifrån ett annat perspektiv. Grunden för att kunna nyttja allas kompetens på bästa sätt och jobba mer effektivt tillsammans. Kan genomföras som fristående aktivitet, som uppstart av ett gemensamt arbete, för att lära känna människor över stuprör m.m. 

Retro for Change

Genererar lärande i grupper om 2-6 personer. Stöttar gruppen i att reflektera kring vad varje individ har genererat för nya kunskaper likväl som vad man tillsammans kan göra framåt. Kan genomföras i ett systematiskt och regelbundet sätt att arbeta med lärande likväl som i anslutning till en särskild aktivitet såsom projektavslut eller utvecklingsdag. 

 

"Det fortsatta styrelsemötet var det bästa vi haft i verksamheten sedan jag startade."

Martin Wänblom, VD Innovatum Science Park

”Relationsbyggande är en mycket viktig del för att skapa en trygg och kreativ miljö för samverkan. Fika for Change är ett toppenbra sätt att komma igång med detta.”

Åsa Andblad, Programansvarig Lindholmen Science Park

"Att delta i Fika for Change var värt hela biljetten!"  

Deltagare Agila Sveriges konferens

"It was awesome!" 

Lucas Malta, Spotify

”Fika for Change var magiskt bra. Helt plötsligt kände vi i gruppen varandra och diskussionerna blev ärliga och på riktigt.”

Fastighetsutvecklare Anna-Kajsa Stengård, VFAB

"Fika for change är ett enkelt och mycket kraftfullt verktyg att skapa trygghet och förtroende inom en grupp. Vi fick inblick i varandras drömmar och drivkrafter. Gruppen åstadkom mer under en helgkonferens än 1 års distansmöten.  Fika for Change är en genväg till ett öppet och tryggt klimat i en grupp." 

Andrea Olow, ordförande Iyengaryogaföreningen 

OM FIka For Change

 

Idén om Fika for Change kom en grå septemberdag under en workshop i Trollhättan. När deltagarna skickades ut med fikalådor och förformulerade frågor för att möta nya perspektiv kände konceptskaparna och processledarna Mathilda Hult och Fanny Bergström Buller "det måste finnas ett enklare sätt att få människor att lyssna in andras perspektiv". Fem år senare har Fika for Change skapat samtal mellan 2000 personer i små och stora sammanhang. År 2019 tillkom verktyget Retro for Change som ett sätt att systematiskt reflektera kring lärande i grupp. 

Fika for Change och Retro for Change har använts av grupper och organisationer i en mängd olika sammanhang. Vid en stor organisationsförändring i Malmö Stad möttes 400 medarbetare kring Fika for Change för att börja bygga en gemensam kultur; chefer i Varbergs kommun har samlats kring Fika for Change för att möta varandra på ett nytt sätt; Spotify har använt Fika for Change för att starta upp utvecklingsdagar; Göteborgs Regionen använder Fika for Change som ett verktyg i sitt program för ledarskapsutveckling; studerande har använt Retro for Change för att reflektera kring lärande på ett nytt sätt. Exemplen är många! Vi vet att Fika for Change och Retro for Change har en plats i varje grupp och organisation. 

 

"Vår vision med samtalsverktygen är att det ska bli enkelt att mötas som människor, se varandra och bygga relationer. Detta är grunden för att bygga en innovativ kultur som ger människor utrymme att vara sig själva och nyttja varandras kompetenser. Ett sätt att arbeta mer effektivt. Vi önskar att alla organisationer tar sig tid att arbeta med tillit och lärande. Fika for Change och Retro for Change är ett enkelt sätt att börja." - Mathilda Hult & Fanny Bergström Buller

 
 
Jag har en fråga!

Tack för din fråga!

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram